Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Vedoucí školní jídelny:

Základní škola

  Žáci 7-10 let Žáci 11-14 let
Oběd 25,- Kč 29,- Kč

Rozhodující pro určení věkové kategorie je, zda žák dosáhne v průběhu školního roku (tj. do 31. srpna) 11 let. 

 

Pokud platíte stravné inkasem je nutné mít nastavený dostatečný limit na svém účtu.

Doporučené limity:

  • žák do 10 let: 600,- Kč
  • žák nad 10 let: 700,- Kč