Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Logo k publicitě

Název projektu: Zahrada MŠ Bušín

Akceptační číslo projektu: 1190700371

Specifický cíl projektu: 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Celkové způsobilé výdaje projektu, na který byla poskytnuta podpora: 585 310,00 Kč

Výše dotace ze SFŽP ČR: 497 513,50 Kč

Stručná informace o projektu, která bude uvedena na plakátu:

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady v areálu MŠ Bušín.

Součástí projektu je výsadba stanovištně vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání zahrady.

V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 1 200 m2.

Název příjemce podpory:

Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk, příspěvková

organizace, Olšany

Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2020

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2021

Kontaktní údaje: Jaroslava Kubíčková, zsbusin@centrum.cz, 583 247 115

Odkazy:

Státní fond životního prostředí České republikyMinisterstvo životního prostředí

 

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření zahrady pro aktivní činnosti dětí, možnost experimentování a  poznávání přírody tak, aby mohly děti trávit více času na čerstvém vzduchu a učit se prožitkově. Zahrada bude rozdělena do jednotlivých zón zaměřených na rozvoj pracovních návyků (záhony k pěstování, kompostér, přístřešek se sázecím stolem, sud na sběr dešťové vody), poznávání živočichů v přirozených biotopech (hmyzí hotel, skalka, jezírko) a jejich porovnání na  interaktivních tabulích, experimentování a smyslové poznávání (vodní svět s pumpou a  mlýnským kolem, hmatový chodník).

Pěstební zóna pro rozvoj pracovních návyků:

Vyvýšené záhony (3 ks) – materiál: dřevo

Dětem budou k pěstování sloužit 3 dřevěné vyvýšené záhony, ve kterých budou moci pěstovat zeleninu (hrášek, dýně…), ovoce (jahody) a bylinky. Díky vlastním pěstebním zážitkům poznají fáze růstu rostlin, podmínky pro život rostlin, náročnost pěstování a  údržby, naučí se pracovní návyky a zažijí radost z úrody.

Květinový záhon s obrubou – materiál obruby: dřevo

Zde se budou pěstovat trvalky (např. levandule) a letničky, které budou potravou pro motýly, čmeláky a další hmyz, aby měly děti více příležitostí je pozorovat.

Kompostér (2 ks) – materiál: dřevo

Díky kompostérům budeme získávat kompost na pěstování ve vyvýšených záhonech nebo na  předpěstování sazenic v sadbovačích. Děti se tak přirozeně setkají s  koloběhem látek v přírodě.

Přístřešek s přesazovacím stolem

Přesazovací dřevěný stůl bude sloužit k přesazování sazenic vypěstovaných ze semínek. Stůl bude chráněn stříškou z přírodního štípaného šindele kvůli zastínění dětí při práci a rovněž proto, aby v připravené zemině nezůstávalo příliš velké množství vody po dešti. Stůl bude doplněn policemi na květináče a sadbovače a uzamykatelnou částí na uschování nářadí. I zde budou rozvíjet děti činnostní a občanské kompetence.

Zóna pro poznávání živočichů v přirozených biotopech a jejich porovnání na informačních panelech:

Skalka

Skalka bude dotvářet svah pod propustným podiem a bude pozvolna přecházet k jezírku. Svah bude pokryt propustnou tkanou textilií, dotvořen kameny a osázen skalničkami.

Jezírko

Jezírko bude napojeno na místní potůček. Okraje budou vytvořeny z kamenů a  osázeny vodními rostlinami.

Oba tyto biotopy poskytnou dětem prostor pro přímé pozorování drobných živočichů a  rostlin typických pro tyto biotopy.

Hmyzí hotel, čmelín, broučkovník, motýlovník

V zadní klidnější části zahrady vznikne prostor pro umístění výše uvedených menších biotopových prvků, ve kterých budou moci děti sledovat postupné obydlování těchto prvků hmyzem a seznámí se tak s více druhy hmyzu. Většina těchto prvků bude připevněna na již stávající stromy v zahradě.

Ptačí budka a krmítko pro ptáky

Obě tyto drobné stavby budou umístěny na vzrostlých javorech. Děti se tak seznámí s ptáky žijícími v zahradách, budou mít více příležitostí je pozorovat a podílet se na jejich krmení v zimním období.

Informační panely (7 ks)

Informační tabule budou sloužit pro vyhledávání poznávaného druhu v přirozených biotopech na obrázcích. Tabule budou mít formu tabulek poznání (informace o druhu na  rubové straně otočné tabulky), pexesa nebo skládačky obrázků. Tematicky budou zaměřeny na hmyz, motýly, obojživelníky, ptáky a rostliny. Většina tabulí bude umístěna po  stranách propustného podia, některé přímo u biotopových prvků.

Propustné podium s plachtou na zastínění z přírodního materiálu, lavičky a stoly

Zde se vytvoří zastíněný prostor s lavičkami a stoly doplněný informačními panely, kde budou moci děti studovat rostliny a živočichy s pomocí atlasů a klíčů k určování, pozorovat živočichy v exhaustoru, s pomocí lupy, smykačky, planktonky, pinzet, kreslit rostliny či živočichy s využitím psacích podložek apod.

Stínící plachta bude vytvářet stín pro děti a zároveň ochranu lavičkám, stolům a informačním panelům.

Materiál – podium: dřevěné desky, lavičky a stoly: dřevo

Zóna pro experimentování a smyslové poznávání

Vodní svět s pumpou a mlýnským kolem

Vodní svět bude využívat potůček protékající zahradou. Jelikož má ale slabý průtok, vytvoříme pod korytem nádrž ze studničních skruží zakrytou poklopem, na němž bude mechanická pumpa. Ta bude sloužit pro zalévání záhonů, ale zároveň se k ní bude moci napojit hadice, která bude proti proudu zakopaná v zemi a bude přecházet do  vyvýšeného koryta vytékajícího ze skalky. Pokud budou děti pumpovat pumpou, poteče jim voda do  tohoto koryta, roztočí mlýnské kolo a voda bude stékat do jezírka.

Děti tak budou interaktivně poznávat účinnost čerpání vody pumpou, vliv velikosti proudu vody na točení mlýnského kola a při pumpování fyzicky posilovat.

Hmatový chodník

Při chůzi po hmatovém chodníku budou děti poznávat hmatem různé přírodní materiály a  rozvíjet tak smyslové vnímání.

Dendrofon

Na dendrofonu se díky obrázkům naučí děti poznávat habitus stromu, list, plod a kůru. Zároveň si také vyzkouší zvuk dřeva jednotlivých stromů a budou moci vnímat jeho odlišnosti.