Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Odhlašování a přihlašování stravy

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte

  • osobně ve třídě učitelce
  • telefonicky na čísle:  583 247 200

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit buď osobně, nebo telefonicky nejlépe v jídelně, popř. ve třídě, vždy den předem nebo ráno do 7:00 hod. První den nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout a odnést neodhlášený oběd ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do jídlonosičů, tj. od 11:00 do 11:15 hod. V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve 3. den.