Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Opatření k výskytu vší

Vážení rodiče!

Na naší škole se poměrně často a s téměř pravidelností vyskytují u dětí  MŠ i žáků  ZŠ vši. Po nahlášení výskytu okamžitě informujeme rodiče, aby provedli kontrolu vlasů svých dětí. Několik rodičů se na mě obrátilo s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů).  Proto  jsem  požádala o radu MUDr. Veroniku Panáčkovou, vedoucí Oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk.  Paní doktorka přislíbila přednášku na toto téma na naší škole.

Ze zaslaných materiálů od MUDr. V. Panáčkové Vám předkládám výtah informací o problematice výskytu vší.

Současná situace na mnohých školách je důsledkem vzniku odolnosti vší na dříve používané léčivé přípravky a nabízením neúčinných kosmetických přípravků proti vším v lékárnách. Rodičům se nedaří vši po dlouhou dobu zcela vyhubit a tím dochází ke zvýšenému šíření vší. Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění, které se šíří v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat a léčit tuto „nemoc“ mohou pouze rodiče (zákonní zástupci) popř. lékaři, nikoli učitelé či vychovatelé (pokud nemají písemný souhlas od rodičů). Proto je nutné, aby rodiče při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu či školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí. Jinak nelze zamezit zpětnému přenosu vší na jejich již ošetřené dítě. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší (tj. s infekčním onemocněním) posílat do dětského kolektivu. Léčba zavšivení je ale jednorázová a krátkodobá, takže izolace dětí není prakticky nutná. Školka nebo škola musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí by školka nebo škola měla o tomto nebezpečí rodiče informovat.

Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy povinen sledovat i výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně odvšivení dítěte specifickým k tomuto účelu určeným registrovaným léčivým přípravkem (pozor však na zbytečnou aplikaci kosmetických přípravků prodávaných v lékárnách) způsobem stanoveným v návodu tohoto přípravku. Zde je nutné upozornit, že odvšivovací přípravky lze aplikovat na dítě pouze při zjištěném výskytu živých vší. Preventivní aplikace jakýchkoliv přípravků proti vším nemá smysl, protože po umytí vlasů účinek odvšivovacích přípravků mizí. Opakovaná preventivní aplikace odvšivovacích léčivých přípravků představuje zbytečné a neúměrné zatěžování dětského organizmu a ve svém důsledku se jedná o týrání dítěte. Zavšivení lze prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním vší z vlasů (alespoň 5 minut z celého povrchu vlasaté části hlavy) pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“ (k dostání v drogeriích a zdravotnických potřebách, ve větším množství u výrobce). Toto vyčesávání vší je vhodné provádět nad světlou podložkou, např. nad umyvadlem. Pravidelným vyčesáváním vší všiváčkem (alespoň dvakrát týdně) lze v průběhu několika týdnů docílit i úplného vyhubení vší bez aplikace jakýchkoliv přípravků. Čím jsou vlasy kratší, tím je vyčesávání účinnější. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky představuje také jedinou možnost účinné prevence před šířením vší v dětském kolektivu.

V posledních letech byla zaznamenána snížená účinnost volně dostupných léčivých přípravků proti vši dětské. Z toho důvodu se vši v dětských kolektivech rozšířily. V souvislosti s touto situací se na trhu objevily navíc i další přípravky, které se deklarují jako přípravky proti vším. Přestože se prodávají hojně v lékárnách, nejedná se o registrované léčivé přípravky, ale o kosmetické přípravky s tzv. vedlejším antiparazitárním účinkem. Účinnost těchto kosmetických přípravků není kontrolována a je diskutabilní, protože podle zákona tyto přípravky nesmí obsahovat žádnou účinnou látku s primárním letálním účinkem na vši. Proto jejich používání za účelem úplného odvšivení nemá smysl. Odvšivení současnými léčivými přípravky je nutné opakovat desátý den po první aplikaci přípravku (vyjma přípravku Jacutin, u kterého při opakovaném používání hrozila intoxikace dětského organizmu, v současnosti by měl být tento přípravek již zakázán). Ve dnech následujících po druhé aplikaci přípravku je dále nutné provádět kontrolu účinnosti odvšivení vyčesáváním vší z vlasů. Pokud při této kontrole budou vyčesány živé vši, použitý přípravek nemá smysl dále aplikovat (jedná se zřejmě o vši odolné na účinnou látku v použitém přípravku). Je nutné aplikovat jiný přípravek s jinou účinnou látkou nebo s dítětem navštívit lékaře. V každém případě již od prvního dne po řádné aplikaci jakéhokoliv léčivého přípravku nebo po důkladném vyčesání dospělých vší „všiváčkem“ je možno považovat dítě za neinfekční a zařazovat ho do dětského kolektivu. Hnidy nalepené na vlasech nelze odstranit žádným přípravkem ani hřebenem (lze je z vlasů stáhnout pouze mechanicky jednotlivě nehty, prý to jde lépe z vlasů navlhčených zředěným octem popř. s pomocí některého kosmetického přípravku). Hnidy s vlasy odrůstají a pokud jsou vzdálené od pokožky hlavy více než 0,5 cm jsou již prázdné nebo mrtvé. Hnidy zůstávají ve vlasech dokud nejsou odstřiženy spolu s částí vlasu, na které jsou nalepeny. Výskyt hnid u již ošetřeného dítěte nelze v žádném případě považovat za opakované zavšivení. Pouze spatření živých pohybujících se vší ve vlasech nebo jejich vyčesání všiváčkem je důkazem pokračujícího zavšivení a důvodem k aplikaci odvšivovacího přípravku. Na trhu je přípravek Diffusil H FORTE, který je při dodržení návodu plně účinný. Obsahuje účinnou látku, na kterou nejsou naše vši zatím odolné a jeho použití je bezpečné, protože jeho účinná látka neproniká přes kůži do těla dítěte. Tento přípravek je jediný účinný povolený léčivý přípravek na našem trhu, proto ho můžeme s klidným svědomím oficiálně doporučit. Přípravek však nepůsobí na živé hnidy, protože účinná látka tohoto přípravku neproniká do tkání. Aplikaci tohoto přípravku je proto nutné vždy opakovat, aby se usmrtily vši vylíhlé z přeživších hnid. Po druhé aplikaci (provedené 10. den po prvním ošetření) by se živé vši ve vlasech již objevit neměly.

Pozn. Použití petroleje proti vším, jak bylo  "doporučováno" v televizi, nepřipadá v žádném případě v úvahu. Z právního hlediska se jedná o týrání dětí a rodičům by mohlo hrozit až trestné stíhání. Navíc se jedná o nebezpečné použití hořlaviny a hrozí vážné popálení dítěte.

Co je veš dětská?

Doporučený postup naleznete zde. (97.5 kB)