Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Úplata za předškolní vzdělávání

Příloha č. 3 - Stanovení úplaty

Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk, příspěvková organizace
Bušín 150, 789 62 Olšany

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 takto:

neomezená celodenní docházka: 300,- Kč

děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ: 150,- Kč

polodenní docházka: 200,-Kč

přerušení provozu v měsíci červenec a srpen a delší než 5 vyučovacích dní v měsíci výše úplaty bude stanovena k 1.5.příslušného školního roku

V Bušíně dne 15. 6. 2021

…………………………………
Mgr. Jaroslava Kubíčková
ředitelka školy

Poznámka:

Celé náklady na uhrazení úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školkovné) mohou rodiče dostat zpět v podobě slevy na dani, kdy se o danou částku snižuje daň z příjmu a ne pouze daňový základ. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů. Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení, které vydá mateřská škola. V případě, že daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, je nutné mu potvrzení předložit do 15. února následujícího kalendářního roku. OSVČ toto potvrzení přikládají k daňovému přiznání.