Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Úplata za předškolní vzdělávání

Příloha č. 4 - Stanovení úplaty

 

Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Bušín 150, 789 62 Olšany

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 takto:

1. neomezená celodenní docházka 400,- Kč

2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 200,- Kč

3. polodenní docházka 300,-Kč

4. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen a delší než 5 vyučovacích dní v měsíci výše úplaty bude stanovena k 1.5.příslušného školního roku

 

V Bušíně dne 28. 6. 2022

 Mgr. Jaroslava Kubíčková ředitelka školy

 

Poznámka:

Celé náklady na uhrazení úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školkovné) mohou rodiče dostat zpět v podobě slevy na dani, kdy se o danou částku snižuje daň z příjmu a ne pouze daňový základ. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů. Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení, které vydá mateřská škola. V případě, že daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, je nutné mu potvrzení předložit do 15. února následujícího kalendářního roku. OSVČ toto potvrzení přikládají k daňovému přiznání.