Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Vedoucí školní jídelny:

Mateřská škola

  Děti ve věku 2-6 let Děti ve věku 7 let
Přesnídávka 8,- Kč 9,- Kč
Oběd 23,- Kč 28,- Kč
Svačina 6,- Kč 7,- Kč
Celkem 37,- Kč 44- Kč

Rozhodující pro určení věkové kategorie je, zda dítě dosáhne v průběhu školního roku (tj. do 31. srpna) 7 let. 

 

Pokud platíte stravné inkasem je nutné mít nastavený dostatečný limit na svém účtu.

Doporučené limity:

  • dítě do 5 let: 1300,- Kč (Zde je připočítáno 400,- Kč školné.)
  • dítě 5- 6 let (předškolák): 900,- Kč 
  • dítě nad 6 let: 1100,- Kč