Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Přivádění a odvádění dětí

Doba určená pro přebírání dětí

Děti se přijímají v době od 6:15 hod. do 8:00 hod. Poté se budova uzamyká z bezpečnostních důvodů. Odemyká se v 11:30 hod. Po předchozí dohodě s pedagogy se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

Přivádění a odvádění dětí

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6:15 hod. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené. Rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu. V případě, že dítě odchází domů po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny. Děti nenosí do MŠ žádné hračky ani jiné předměty, pouze v případě, že se to vztahuje ke vzdělávací činnosti a je to povoleno pedagogem.