Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce, metodik prevence, ředitelka

Mgr. Jaroslava Kubíčková

 

Konzultační hodiny:    úterý  13.00-15.00,  popř. dle dohody

Kontakt:  tel. 583 247 115     email:   zsbusin@centrum.cz

 

Seznam institucí a organizací působící v oblasti prevence

  • Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně- pedagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, Husitská 12, 787 01 Šumperk, tel. 583 215 279, email: ppp@wo.cz , kontakt: Petr Halama- oblastní metodik prevence a psycholog
  • MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně-právní ochrany a prevence, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk, tel. 583 388 908, kontakt Mgr. P. Vlach-kurátor mládeže (petrvlach@musumperk.cz)
  • Policie ČR, Okresní ředitelství Policie Šumperk, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, tel. 974 779 208, kontakt  Mgr. Jiřina Vybíhalová
  • Poradna zdraví Šumperk, 8. května 20, 787 01 Šumperk, tel. 732 960 137,                             kontakt  Mgr. Jolana Keprtová – Jolana.keprtova@seznam.cz