Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Hygienická a protiepidemická pravidla

Hygienická a protiepidemická pravidla platná v MŠ Bušín od 1. září 2020

 • Do MŠ jsou přijímány děti jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota, dušnost). Pokud jsou tyto příznaky patrné již při příchodu, dítě nebude vpuštěno do třídy MŠ. Pokud se příznaky projeví v průběhu dne, bude dítě umístěno do izolační místnosti se zakrytými ústy rouškou. Tuto skutečnost oznámí škola neprodleně zákonnému zástupci, které ho informuje o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce je povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Pro děti trpící alergickou rýmou či kašlem je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
 • Doprovázející osoby používají dezinfekci rukou při vstupu do budovy MŠ.
 • Dítě si před vstupem do třídy důkladně umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Při vstupu dítěte do třídy personál MŠ dítěti změří teplotu a vydezinfikuje ruce.
 • Ve své skříňce má každé dítě uloženou čistou roušku v igelitovém sáčku pro případ výskytu podezření na onemocnění covid-19.
 • Prostory jsou důkladně čištěny a dezinfikovány nejméně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla).
 • Ve třídě je zajištěno časté větrání.
 • Pro osušení rukou používají děti textilní ručník, který je zavěšen na stojanu pro ručníky na místě označeném značkou dítěte a oddělen od ostatních. Praní zajišťuje MŠ.
 • Děti si nemohou samy chystat talíře, příbory, nápoje, není možný ani samoobslužný pitný režim během dne. Dítě je vždy obslouženo personálem.
 • Při výskytu onemocnění covid-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci zákonné zástupce dětí. Pokud z důvodu nařízení karantény nebo díky krizovým opatřením není možná přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.