Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Téma na měsíc září 2021:Zajíček

Kamarád Jácíček

Integrovaný blok: Objevuji okolní svět

Téma vychází z knihy Daisy Mrázkové Haló, Jácíčku a zaměřuje se na rozvoj kamarádských vztahů, adaptaci v MŠ, poznávání prostředí, rozvoj komunikačních dovedností a prosociálního chování.

 

Téma na měsíc říjen 2021:Ovoce a zelenina

Co se děje na zahradě?

Integrovaný blok: Objevuji okolní svět

TVP je zaměřen na podzimní sklizeň a práce na zahradě. Učí dítě poznávat, že společné úsilí je v životě užitečné a nutné.

 

Téma na měsíc listopad 2021:Objevitel

Malí průzkumníci

Integrovaný blok: Objevuji přírodu a učím se ji chránit

TVP se zaměřuje na jednoduché pokusy, které si mohou děti samy vyzkoušet, na rozvoj logického myšlení a poznávání jednoduchých fyzikálních zákonů ve formě pochopitelné dětmi.

 

Téma na měsíc prosinec 2021:advent

Adventní čas

Integrovaný blok: Poznávám, jak chránit sebe i druhé

TVP je zaměřen na rozvoj prosociálního chování a seznámení dětí s adventními a vánočními tradicemi.

 

Téma na měsíc leden 2022:Hodiny

Nový rok nám nastává

Integrovaný blok: Objevuji, kdo jsem a co cítím

TVP se soustředí na rozvoj vnímání změn, plynutí času, uvědomění si pravidelností během roku a vývoj člověka od dětství po stáří.

 

Téma na měsíc únor - březen 2022:Dítě

Poznáváme svoje tělo

Integrovaný blok: Objevuji, kdo jsem a co cítím

TVP se zaměřuje na poznávání lidského těla, jeho částí, orgánů, smyslů a jejich funkcí, vývojových změn a odlišností. Zabývá se také ochranou těla a zdraví, prevencí a zdravým životním stylem.

 

Téma na měsíc březen - duben 2022:motýli

Jaro už je tu

Integrovaný blok: Objevuji přírodu a učím se ji chránit

TVP se zaměřuje na pozorování přírody v jarním období, poznávání jarních květin, seznámení se s velikonočními tradicemi a výrobu jarních dekorací. Vede děti rovněž k povědomí významu ochrany životního prostředí, ke konkrétní péči a ochraně přírody.

 

Téma na měsíc květen 2022:hrad

Z pohádky do pohádky

Integrovaný blok: Objevuji, kdo jsem a co cítím

TVP se zaměřuje na poznávání svých pocitů, rozlišování dobra a zla, hledání vlastních řešení situací a vyjadřování své fantazie (pomocí příběhů, dramatizace, tance, hudebního a výtvarného vyjádření). Vede také k poznání, že jsme za své jednání zodpovědní.

 

 

 

 

 

 

 

Básničky a písničky na prosinec

Čerte, čerte, chlupatý,

nechej pytel za vraty.

Slibuju ti, slibuju,

že už zlobit nebudu.

 

Vondráši, Matóši

Vondráši, Matóši, víš-li, co se stalo?

V Betlémě na seně narodil se náhlo.

Ej, ej, ej, ej, v Betlémě,

ej, ej, ej, ej, na seně.

Vem dode, přebíraj a do Betléma hybaj!

 

Stojí vrba košatá

1. Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda,

na ní koza rohatá, hej, hej, koleda.

2. Přišel za ní kmotr vlk, hej, hej, koleda,

natahoval na ni krk, hej, hej, koleda.

3. Paní kmotra, pojď dolů, hej, hej, koleda,

a já dolů nepůjdu, hej, hej, koleda.

4. Ty máš velký zubiska, hej, hej, koleda,

natáh´ bys mi kůžiska, hej, hej, koleda.

 

Půjdem spolu do Betléma

1. Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.

2. A ty, Janku, na píšťalku, dudli, tydli, dudli dá! Ježíšku...

3. Začni, Kubo, na ty dudy, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! Ježíšku...

4. A ty, Mikši, na housličky, hudli, tydli, hudli, tydli dá! Ježíšku...

5. A ty, Vávro, na tu basu, bruma, bruma, bruma dá! Ježíšku...