Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Příloha č. 3 - Stanovení úplaty
Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Příloha č. 3 - Stanovení úplaty

Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Bušín 150, 789 62 Olšany

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 takto:

  1. neomezená celodenní docházka: 300,- Kč
  2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ: 150,- Kč
  3. polodenní docházka: 200,-Kč,
  4. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen  a delší než 5 vyučovacích dní v měsíci výše úplaty bude stanovena k 1. 5. příslušného školního roku

V Bušíně dne 15. 6. 2021                                      

…………………………………  

Mgr. Jaroslava Kubíčková
ředitelka školy

Datum vložení: 24. 6. 2021 18:19
Datum poslední aktualizace: 12. 8. 2021 18:22
Autor: