Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Informace z rodičovské schůzky v MŠ

Ve středu 8. 9. 2021 se konala rodičovská schůzka v MŠ. Zde najdete nejdůležitější informace z této schůzky.

Personální zajištění

Vedoucí učitelka: Bc. Marta Klimešová, DiS.
Učitelka: Mgr. et Mgr. Jarmila Hovorková
Školní asistent: Bc. Veronika Vrbecká
Pro Vaši lepší orientaci, s kým se ve třídě potkáte, uvádím pracovní dobu učitelek:
Klimešová: Po, St 9:00 - 16:00
Út, Čt, Pá 6:30 - 11:30
Hovorková: Po, St 6:30 - 11:30
Út, Čt, Pá 9:00 - 16:00
 
Řízené činnosti pro děti začínají v 8 hod., proto prosím, aby děti do MŠ přicházely do 8 hod.
 

Nabídka konzultačních hodin

Pokud máte zájem o bližší informaci ohledně výchovně vzdělávacích úspěchů/problémů Vašeho dítěte, jsem Vám k dispozici v těchto termínech:
Po, St od 16 hod.
Út, Čt, Pá od 12 hod.
Schůzku si prosím předem domluvte, abych si mohla připravit také práce Vašeho dítěte na ukázku.
 

Hygienická pravidla

MŠ mohou navštěvovat pouze zcela zdravé děti, bez jakýchkoliv příznaků infekčních chorob. Rýma, kašel, teplota, průjem… jsou důvody, pro které dítě nesmí být přítomné v MŠ. Berte prosím ohled na ostatní děti a jejich rodiče, protože jedno kýchající dítě může nakazit celý kolektiv.
Do kolektivu může přijít zpět až po úplném doléčení. Např. jestliže má dítě jeden teplotu nebo průjem, nemůže druhý den přijít do kolektivu dětí. Doporučuje se až po 3 dnech. Pokud si nejste jisti jeho bezinfekčností, konzultujte toto se svým pediatrem. Po očkování se doporučuje klidový režim a hrozí rovněž alergická reakce, proto by se nemělo dítě vrátit ještě ten den do MŠ, ale mělo by zůstat doma.
Stále platí, že rodič/doprovázející osoba musí mít v budově nasazený respirátor/nanoroušku.
 

Vhodné oblečení

Dětem dávejte pohodlné oblečení, které si mohou zašpinit při malování / pobytu venku. Oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí. Ve skříňce mějte vždy náhradní převlečení.
Dětem nedávejte řetízky, náhrdelníky, náramky.., díky kterým by mohlo dojít ke zranění dětí při cvičení, spánku apod.
 

Nošení věcí do MŠ

Dítě si může vzít do MŠ 1 plyšáka, aby mělo kamaráda zejména na dobu odpočinku. Ostatní věci by děti do školky neměly přinášet. Pokud chtějí něco ukázat kamarádovi/učitelce, pak jen krátce po příchodu a danou věc si uloží do skříňky.
Zároveň děti nesmí nosit např. v kapse nebo mít schované ve skříňce žádné bonbóny, žvýkačky apod. Učitelka nemůže tušit, že si dítě samo vzalo bonbón (např. při převlékání ven), a proto se začalo dusit. 
 

Nejbližší akce

Výlet do Mladečských jeskyň - úterý 14. září 2021

Bližší informace a souhlas s výletem jsou na formuláři, který jste dostali na rodičovské schůzce, příp. je máte ve skříňce v šatně. Informace jsou také na materska-skola/aktualne/kalendar-akci/vylet-ms-a-zs-74_10cs.html
 

Logopedická depistáž - 24. září 2021 od 8 hod.

Klinická logopedka nabízí u nás v MŠ logopedickou depistáž, která spočívá v posouzení řečového vývoje dítěte s ohledem na věk a případným doporučením logopedické péče. V případě zájmu je třeba vyplnit souhlas s vyšetřením, který jste dostali na rodičovské schůzce, příp. máte ve skříňce v šatně. Paní logopedka je také ochotná se věnovat individuální logopedické péči Vašich dětí, takže by pro Vás bylo velkou výhodou, že nemusíte na logopedii nikam dojíždět.
 

Tematické fotografování

Fotografování s tématem "Vánoční pohoda" se uskuteční 8. listopadu od 8 hod.
 
 

Termíny některých prázdnin ZŠ a možného uzavření MŠ

podzimní prázdniny: pátek 29. 10. 2021
vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. - pátek 31. 12 2021
jarní prázdniny: 21. - 27. 2. 2022
velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022
 

Informace pro rodiče předškoláků

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 31. 8. dosáhly 5 let, a je uskutečňováno každý den od  8:00 do 12:00 hod. V době prázdnin ZŠ tato povinnost neplatí.
Při nepřítomnosti dítěte je nutné doložit omluvný list. Formulář je k dispozici v šatně MŠ nebo stránkách školy. Není nutné potvrzení lékaře, stačí omluva rodiče.
 

Pracovní sešity

V letošním školním roce dostaly děti pro práci v MŠ pracovní sešity Půjdeme do školy - úkoly pro předškoláky z nakladatelství Nová škola.
 

Nabídka programu Edukativně stimulačních skupin

Pro cílenější a komplexnější rozvoj školní zralosti pořádám v naší školce Edukativně stimulační skupiny. Jedná se o program, který vytvořili v PPP Brno, a odtud se rozšířil po celé ČR včetně Prahy. Je rovněž doporučován Českou školní inspekcí jako cílená příprava na vstup do ZŠ. Na severní Moravě zatím není moc rozšířen a patříme mezi jedny z mála, kde se tento program pořádá. (Po naší inspiraci ho zavedli např. v MŠ Bohdíkov.)
Obecné informace najdete na našich stránkách: zsbusin.cz/materska-skola/edukativne-stimulacni-skupiny/.
Jedná se o 10 společných setkání v odpoledních hodinách, kterých se účastní rodič s dítětem. Jedna lekce trvá cca 60 min. a zahrnuje různé aktivity rozvíjející školní zralost. Do některých aktivit se zapojují přímo rodiče, některé dělají děti samy. Zároveň děti dostávají domů pracovní listy navazující na činnosti z lekce, jejich obtížnost se postupně zvyšuje. Výhodou tohoto programu je, že se na přípravě do školy podílí mateřská škola společně s rodiči, rodiče získávají informace, co by jejich dítě mělo umět, a zároveň vidí své dítě fungovat ve skupině dětí. 
K účasti je nutné zakoupit pracovní listy v hodnotě cca 534,- Kč. Vše zůstává dětem.
Budu velmi ráda, pokud se tohoto programu zúčastní všichni předškoláci. 
Prosím, abyste se vyjádřili, zda se tohoto programu budete se svým dítěte účastnit, abych mohla objednat pracovní listy a dohodli jsme termíny, které by vyhovovaly všem.
Bylo by to jedenkrát za 2 až 3 týdny, dopředu bychom se domluvili.
V případě jakýchkoli nejasností Vám samozřejmě ráda vše vysvětlím, ukážu materiály, pracovní listy apod.
 
Bc. Marta Klimešová, DiS.
vedoucí učitelka MŠ
Datum vložení: 8. 9. 2021 20:32
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2021 20:42
Autor: Správce Webu