Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Informace z rodičovské schůzky v MŠ

Zde jsou hlavní body, které jsme řešili na rodičovské schůzce konané 21. září 2022.

Představení nové učitelky Bc. Evy Divišové, DiS.

Seznámení s letošní třídou MŠ a preferované oblasti rozvoje

 • 16 dětí, 4 dvouleté, 4 předškoláci
 • samostatnost v sebeobsluze
 • dodržování pravidel, důslednost ve výchově (ano x ne)
 • stravování – aspoň ochutnat, možnost jíst příborem
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky (uvolnění ruky, správné držení tužky)

Důležitost výchovy v rodině a spolupráce s MŠ

 • věnovat dítěti dostatečný čas
 • podporovat samostatnost v oblékání, hygieně a stolování (příbor, knoflíky, zipy…, utírání na toaletě)
 • často být s dětmi venku – rozvoj hrubé motoriky, tvoření z přírodnin, zdolávání překážek...
 • tvořit s dětmi – kreslení, malování, stříhání, lepení, skládání papíru
 • dělat společně běžné práce doma – úklid, práce s těstem
 • prohlížet si společně knížky, číst pohádky, povídat si, rozvíjet řeč – básničky, říkanky, písničky
 • dodržovat pravidelný denní režim
 • dopřát dítěti dostatek spánku (dvouleté dítě: 11 – 14 hod., tří až pětileté dítě: 10 – 13 hod.)
 • zajímat se o výchovu (např. přednášky, články a knihy Lidmily Pekařové, Marka Hermana) 

Změny v provozu a školním řádu

 • provozní doba: 6:15 – 16:15 hod.
 • strava:
  • dodržovat termíny odhlašování (do 12 hod. předchozího dne) i placení
  • zvýšení cen: přesnídávka 8 Kč, oběd 23 Kč, svačina 6 Kč (celkem 37 Kč)
  • pokud je dítě přítomné, stravuje se vždy; nelze si vzít část oběda do jídlonosiče
  • strava by měla být pestrá – děti spoustu jídel odmítají, nutné nabízet i doma
 • zvýšení školného: 400 Kč celodenní, 300 Kč polodenní
 • doba vyzvedávání před obědem: 11:20 – 11:30
 • doba vyzvedávání po obědě: 11:45 – 12:00 – čekat v šatně, nevstupovat do třídy
 • převlečení dětí na zahradu, pokrývka hlavy, gumáky; dostatek převlečení zejména pro malé děti 
 • příchod do 8 hod. - obezřetnost při otevírání dveří
 • při předávání / vyzvedávání dítěte je nutné navázat s učitelkou oční kontakt - ujistit se, že učitelka o situaci ví
 • neponechávat v šatně děti samotné - bezpečnost
 • oslava narozenin - pouze měkké bonbony, čokoláda, ovoce... (ne tvrdé bonbony)
 • nošení hraček do MŠ – plyšáci jen ti nejmenší
 • aktualizace telefonů + telefon při akutním onemocnění
 • zdravotní způsobilost + podávání léků – byly rozdány brožurky "Dítě nechodí do školky pořád, jen když je zdravé!"
 • odevzdat souhlas se seznámením se školním řádem (někteří rodiče)

Změna v přezouvání dětí (v průběhu října)

 • bude pořízen botník pro děti hned za hlavními dveřmi - děti budou vstupovat do šatny již přezuté do papučků
 • prosíme o důsledné používání návleků dospělými

Plánované akce v MŠ

 • logopedická depistáž 22. 9. 2022
 • 28. 9. státní svátek
 • 3. 10. fotografování
 • v průběhu roku bude pravděpodobně nabídnuto plavání a lyžařský kurz - záleží, kolik zbyde volných míst pro děti z MŠ; termín pro plavecký výcvik je stanoven na 24. 2. - 12. 5. 2023
 • sběr papíru na podzim nebude, pravděpodobně až na jaře

Uzavření MŠ v průběhu roku

 • vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023 (provoz začíná v úterý 3. ledna 2023)
 • jarní prázdniny: 27. února - 5. března 2023​ (okres Šumperk)
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
 • hlavní prázdniny: 10. 7. – 18. 8. 2023

Nutné práce na zahradě

 • bude oznámen termín brigády
 • plánované práce: kompostéry, květinový záhon s obrubou, dokončení hmatového chodníku
 • pomoc s drobnými prvky
 • termín brigády a podrobnější informace budou poslány e-mailem rodičům
 • bližší informace podá M. Klimešová

Informace pro rodiče předškoláků

 • povinné předškolní vzdělávání probíhá v době 8:00 – 12:00 hod.
 • absenci je nutno omluvit, omluvenky jsou k dispozici v šatně nebo na internetu, omlouvat se nemusí v době školních prázdnin
 • v MŠ pracujeme v pracovních sešitech Půjdeme do školy
 • nabídka programu Edukativně stimulačních skupin - 10 setkání s dětmi a rodiči v odpoledních hodinách
 • potřeba intenzivní přípravy do školy
Datum vložení: 27. 9. 2022 20:50
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2022 21:49
Autor: Správce Webu