Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Výše školného za celodenní docházku dítěte se od 1. září 2022 stanovuje na 400,- Kč za měsíc.

Příloha č. 4 - Stanovení úplaty

 

Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Bušín 150, 789 62 Olšany

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 takto:

  1.  

neomezená celodenní docházka

400,- Kč

  1.  

děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ

 

200,- Kč

  1.  

polodenní docházka                                                               

 

300,-Kč,

 

4.             přerušení provozu v měsíci červenec a srpen a delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

  • výše úplaty bude stanovena školního roku

 

V Bušíně dne 28. 6. 2022                                      …………………………………  

                                                                                     Mgr. Jaroslava Kubíčková

                                                                                               ředitelka školy

Datum vložení: 29. 6. 2022 10:43
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2022 17:49
Autor: Správce Webu