Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Informace pro školní rok 2022/2023

                 

Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk

Bušín 150, 789 62 Olšany

 

Organizace : jedna třída

I.třída :

1.,2.,3. ročník :

  • třídní učitelka Mgr. Veronika Orlová, vyučující  - Čj, Aj ,  Vv, Tv
  • Mgr. J. Kubíčková- vyučující M,  Hv, Pč                                              

Třídy se  vzdělávají  podle školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět pro život“.  

 

Vyučování

ve škole začíná v  8:00.  Žáci mají do školy přicházet nejpozději 5minut před vyučováním. Školní budova se otevírá v 6:10 , ranní školní družina má provoz od 6:15, po ukončení výuky navazuje vždy  provoz školní družiny, který končí v 16:15. Odpolední vyučování nemáme. V rámci ŠD žáci i obědvají.

 

Časový rozvrh hodin

1. h 8:00 - 8:45
2. h 8:55 - 9:40
3. h 10:00 - 10:45
4. h 10:55 - 11:40
5. h 11:45 - 12:30
polední přestávka 12:30 - 13:00

 

Školní družina

 

Přehled provozu školní družiny

 

1. ranní družina: 6:15 - 7:45 v I. třídě denně
2. I. zaměstnání: 11:45 - 12:30 ve třídě nebo venku pro žáky I. ročníku
3. oběd: 12:30 - 13:00  
4. II. zaměstnání: 13:00 - 16:15 pobyt venku nebo aktivity ŠD ve třídě

                                                                                                                                                                                                           

Náplní školní družiny

jsou především činnosti rekreačního charakteru (výtvarné, pohybové, hudební a tvořivé , využití IT techniky ), příprava do školy.                                                                                          

 

Vychovatelky školní  družiny :     

  • Mgr. et Mgr. Jarmila Hovorková
  • Mgr. Jaroslava  Kubíčková
  • Marcela Švédová

Školní družina je bezplatná!

 

Zájmové kroužky

Taneční kroužek

  • odpoledne  13:00 - 13:45, od října , den bude po domluvě upřesněn, vedoucí  Mgr. J. Kubíčková

 

Plavání

Výuka plavání je pro všechny školy povinná, žáci musí během 1. stupně absolvovat nejméně 40 hodin výuky (jezdí plavat alespoň ve dvou ročnících). Žákům, kteří mají povinné plavání splněno, je nabízena nepovinná výuka. V letošním školním roce nám zajišťuje výuku AQUA CENTRUM ŠUMPERK, na plavání budeme jezdit opět se ZŠ a MŠ Olšany. Termíny výuky jsou stanoveny na 24.2.2023 – 12.5.2023. S ohledem na výcvik bude v uvedené době upraven rozvrh hodin.

Povinné plavání je v naší škole nastaveno pro 3. a 4. ročník , žáci těchto ročníků mají plavání zcela zdarma, to znamená veškeré náklady i dopravu. Ostatním žákům nabízíme nedotovanou výuku plavání. Zde si musí náklady provozní a režijní  hradit žák.

 

Lyžařský výcvik

Letos bychom chtěli žákům umožnit lyžařský výcvik , budeme Vás včas informovat. 

 

ZUŠ Zábřeh  bude využívat i nadále prostory naší školy  k výuce  na  hudební nástroje i hudební nauky       ( je dohodnuto úterní odpoledne).

 

Projekty

 

Od 1.9.2021 jsme zapojení do projektu  Inkluze III v ZŠ Bušín Operačního  programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3. V rámci těchto Šablon budeme stejně jako v loňském školním roce realizovat dvakrát týdně doučováníprojektové dny ve škole.  

 

V  oblasti podpory zdravého stravování bude v základní škole pokračovat Školní projekt Evropské unie „Ovoce  a zelenina do škol“„Mléko do škol“.

 

Sběr papíru

bychom chtěli jako každý rok zorganizovat na podzim, o termínu a podmínkách Vás budeme včas informovat.  

 

Rodičovské schůzky, konzultace

První schůzka rodičů prvňáčků proběhne hned po slavnostním zahájení nového školního roku 1. září 2022. Rodiče ostatních žáků budeme informovat na konzultačních schůzkách  3.října 2022 o průběhu vzdělávání žáků po 1. měsíci školního roku . Tyto konzultace budou probíhat mezi 16:00 až 18: 00 dle předem dohodnutých termínů. O ostatních schůzkách a konzultacích Vás budeme průběžně informovat.

 

Zápis do 1. ročníku

Proběhne v pondělí 10.dubna 2023 od 16:00 do 18.00 hod.

 

Termíny vyučování pro školní rok 2022/2023

Školní vyučování začíná ve čtvrtek 1. září 2022, první pololetí bude ukončeno v úterý  31.ledna 2023.   Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30.června 2023.

 

Prázdniny ve školním roce 2022/2023

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.října a čtvrtek 27.října 2022

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3.února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Šumperk stanoveny na 27.2. - 5.3.2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  6. dubna 2023. Pátek 7.dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny začínají od 1.července 2023 do 3.září 2023. Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4.září 2023.

 

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ  :             Marcela Švédová                      tel. 583 247 200

Cena obědů pro žáky ZŠ :       

  • Žáci 7-10 let   :    28,-Kč
  • Žáci 11-14 let :    32,-Kč  

Rozhodující pro určení věkové kategorie je, zda žák dosáhne v průběhu školního roku (tj. do 31. srpna) 11 let. 


Ředitelka ZŠ a MŠ Bušín         Mgr. Jaroslava Kubíčková – tel .583 247 115

E-mail: zsbusin @centrum.cz                                                             

 

Důležité informace a aktuality  můžete  sledovat na našich webových stránkách www.zsbusin.cz.                                     

 

 

Vážení rodiče,

do nového školního roku přeji žákům i Vám, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy co nejvíce zdraví, klidu, pohody a elánu do nadcházející neklidné doby a věřím, že společnými silami a vzájemnou spoluprací zvládneme vzdělávací i výchovné úkoly tohoto školní roku. Předem také všem za tuto spolupráci děkuji.

      

                                                              Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2