Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Informace pro školní rok 2021/2022

                 
Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk

Bušín 150, 789 62 Olšany

Příspěvková organizace, IČO 70985481, tel.583 247 115, 583 247 200, e-mail zsbusin@centrum.cz

www.zsbusin.cz

 

Informace pro školní rok 2021/2022,

základní škola a školní družina

 

Organizace : jedna třída

I.třída:

1.,2.,3.,4. ročník:

  • třídní učitelka Mgr. Veronika Orlová, vyučující  - Čj, Prv, Př, Vl, Vv, Tv
  • Mgr. J. Kubíčková- vyučující M,  Hv, Vv ,Pč 
  • Mgr. et Mgr. Jarmila Hovorková –  Aj, Vv

Třídy se  vzdělávají  podle školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět pro život“.  

Vyučování

ve škole začíná vyučování zpravidla  v  8:00, některé dny 1. a 2. roč. v 8:55 ( 2. vyuč. hodina). Školní budova se otevírá v 6:25 hod., ranní školní družina má provoz 6:30 -7.45 nebo do 8:45. Žáci mají do školy přicházet nejpozději 5min. před vyučováním. Pokud žáci začínají  vyučování druhou vyučovací hodinou, přichází do školy v 8:45 – 8:50 hod. Odpolední vyučování letos nemáme.   Vyučování končí dle rozvrhu hodin, pak pokračuje provoz školní družiny. V rámci ŠD žáci  i obědvají,  po vyučování žáci odchází domů nebo jdou do ŠD.

Časový rozvrh hodin

1. h                           8:00 -   8:45

2. h                           8:55 -   9:40

3. h                         10:00 -  10:45 

4. h                         10:55 -  11:40

5. h                         11:45 -  12:30

polední přestávka  12:30 -  13:00

 

Školní družina

Přehled provozu školní družiny

1. ranní  družina:    6:30 - 7:45   v I. třídě  denně

                                      6:30-  8:45   v I.třídě  a nebo v malé třídě

2. I. zaměstnání:  11:45 - 12:30   ( v I. třídě nebo venku )

3. oběd:                     12:30 - 13:00

4. II. zaměstnání:  13:00 – 16:00 , pobyt venku nebo aktivity ŠD ve třídě                                                                                              

Náplní školní družiny

budou především činnosti rekreačního charakteru (výtvarné, pohybové, hudební a tvořivé, využití IT techniky), příprava do školy.                                                                                          

Vychovatelky školní  družiny:     Bc. V. Vrbecká

                                                                Mgr. J.  Kubíčková

Školní družina je bezplatná!

 

Zájmové kroužky

Zatím je v plánu taneční kroužek –  pod vedením ředitelky Mgr. J. Kubíčkové bude otevřen dle zájmu žáků, jeho činnost by začala v říjnu. Bližší informace budou upřesněny.

Plavání

V loňském roce s ohledem na epidemiologickou situaci výuka plavání neproběhla.

Výuka plavání je pro všechny školy povinná, žáci musí během 1. stupně absolvovat nejméně 40 hodin výuky (jezdí plavat alespoň ve dvou ročnících). Žákům, kteří mají povinné plavání splněno, je nabízena nepovinná výuka. V letošním školním roce nám zajišťuje výuku AQUA CENTRUM ŠUMPERK, na plavání budeme jezdit opět se ZŠ a MŠ Olšany. Termíny výuky jsou stanoveny na 18.2.- 6.5.2021. S ohledem na výcvik bude v uvedené době upraven rozvrh hodin.

Povinné plavání je v naší škole nastaveno pro 3. a 4. ročník, žáci těchto ročníků mají plavání zcela zdarma, to znamená veškeré náklady i dopravu. Ostatním žákům nabízíme nedotovanou výuku plavání. Zde si musí náklady provozní a režijní  hradit žák.

 

Lyžařský výcvik

Vzhledem k nepředvídatelné epidemiologické situaci a upřednostnění výuky s lyžařským výcvikem v letošním školním roce nepočítáme. 

 

ZUŠ Zábřeh  

bude využívat i nadále prostory naší školy  k výuce  na  hudební nástroje i hudební nauky      (je dohodnuto úterní odpoledne).

Projekty

Naše škola ukončila k 31. 8. 2021 projekt Šablony II-MRR v prioritní ose 3, název projektu Inkluze II v ZŠ a MŠ Bušín.

Od 1. 9. 2021 začínáme s dvouletým  novým projektem  Inkluze III v ZŠ Bušín

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3. V rámci těchto Šablon budeme realizovat dvakrát týdně doučováníprojektové dny ve škole. Během dvou školních roků „vyčerpáme“ 8 šablon doučování, 13 šablon na projektové dny ve škole a na 12 měsíců 0,1 úvazek pro školního asistenta. Celkem máme na projekt v ZŠ vyčleněno 220 340,-Kč.

V oblasti podpory zdravého stravování bude v základní škole pokračovat Školní projekt Evropské unie „Ovoce a zelenina do škol“„Mléko do škol“.

Účastníme se dále projektu Women For-Women – obědy pro děti.

 

Sběr papíru

11.-12. října 2021 budeme mít u školy přistavený kontejner na sběr papíru. Bližší informace Vám sdělíme v průběhu září.

 

Rodičovské schůzky, konzultace

První rodičovská schůzka proběhne 15. září 2021 v 16:00 hod., o termínech dalších schůzek a konzultací Vás budeme včas informovat. Dle potřeby je možné konzultovat i v jiných termínech, nejlépe telefonicky.

 

Volby do školské rady za zákonné zástupce

se uskuteční 7. 10. 2021. Návrhy na kandidáty můžete podávat do 17.9.2021. Bližší informace o volbách jsou zveřejněny na stránkách www.zsbusin.cz.

 

Zápis do 1. ročníku

Proběhne v úterý 12. dubna 2022.

 

Termíny vyučování pro školní rok 2021/2022

Školní vyučování začíná ve středu 1. září 2021, první pololetí bude ukončeno v pondělí  31. ledna 2022.   Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Prázdniny ve školním roce 2020/2021

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27.října a pátek 29.října 2021

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4.února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Šumperk stanoveny na 21.2.- 27.2.2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14.dubna 2022. Pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny začínají od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ:             Marcela Švédová                      tel. 583 247 200

Cena obědů pro žáky ZŠ:       Žáci 7-10 let:    25,-Kč

                                                        Žáci 11-14 let:  29,-Kč  

Rozhodující pro určení věkové kategorie je, zda žák dosáhne v průběhu školního roku (tj. do 31. srpna) 11 let. 


Ředitelka ZŠ a MŠ Bušín         Mgr. Jaroslava Kubíčková – tel .583 247 115

                                                               E-mail: zsbusin @centrum.cz                                                          

Důležité informace a aktuality  můžete  sledovat na našich webových stránkách www.zsbusin.cz.                                      

 

Vážení rodiče,

do nového školního roku přeji žákům a pedagogům, ať se můžeme v klidu vzdělávat už jen ve škole a doženeme případné  mezery ve vzdělání z předchozího roku. Přeji všem dobré zdraví, pohodu a hodně sil a elánu do další práce. Děkuji za Váš zájem a dobrou spolupráci.     

                                                              Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy