Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

MŠ - Informace k zahájení školního roku 2021/2022

MŠ - Informace k zahájení školního roku 2021/2022 1

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne ve středu 1. září v 8:30 hod.

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná ve středu 1. září. 

Slavnostní zahájení proběhne cca v 8:30 hod. za přítomnosti paní ředitelky a paní starostky. Provoz MŠ zůstává stejný jako v loňském roce, tj. 6:30 - 16:00 hod., děti by tedy měly přijít jako v běžný den do 8 hod. Vzhledem k epidemické situaci a doporučením ministerstva školství nebude rodičům umožněn vstup přímo do třídy MŠ.
 
Přihlášení stravy
Pokud Vaše dítě v srpnu nenavštěvuje MŠ a ještě jste mu nepřihlásili stravu, prosím, abyste ji nahlásili do úterý 31. 8.  12 hod. přímo vedoucí jídelny paní Švédové na tel.: 739 221 184, případně nahlásili, že dítě zatím nenastoupí, je nemocné apod. 
 
Informace k personálnímu zajištění
V letošním školním roce dochází k významným personálním změnám. K 31. srpnu odchází p. uč. Havíčková a od 1. září ji nahradí Mgr. et Mgr. Jarmila Hovorková, která dosud učila na 1. st. ZŠ Bušín.
Asistentka pedagoga Marcela Švédová přechází s prvňáčky do ZŠ. Školní asistentku Zdeňku Dolečkovou nahradí (avšak jen na maličký úvazek) Bc. Veronika Vrbecká.
 
Přejeme všem krásný školní rok a také prosíme, abyste i nadále dodržovali hygienická a protiepidemická opatření.
 
Platná hygienická a protiepidemická opatření
  • Do budovy MŠ mohou vstupovat pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění.
  • Dítě do MŠ doprovází pouze 1 osoba, aby se omezilo shlukování více osob v prostorách šatny.
  • Při vstupu do budovy MŠ je doprovázející osoba povinna zakrýt si dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd, tj. nyní respirátor, nanorouška. (Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, kognitivní poruchou... a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.) Povinnost nosit ochranný prostředek neplatí pro děti a pedagogické pracovníky.
  • Při vstupu si doprovázející osoba dezinfikuje ruce. Dezinfekce je k dispozici na stolku za prosklenými dveřmi.
  • Doprovázející osoba se zdržuje v šatně jen po nezbytně nutnou dobu.
  • Před vstupem do třídy si dítě důkladně umyje ruce mýdlem v umývárně.
  • Doprovázející osoba nevstupuje do třídy MŠ. Pouze u dveří třídy předá/vyzvedne dítě.
  • Nyní není třeba podepisovat při předávání dítěte bezinfekčnost. Dítě však může docházet do MŠ pouze zdravé, bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění, včetně rýmy, kašle, teploty, zánětu spojivek apod. Pokud dítě trpí alergickou rýmou, nebo kašlem, je třeba toto doložit potvrzením alergologa. V tomto potvrzením musí být vyznačeno, které měsíce dítě alergií trpí (např. u alergie na pyly vypsat měsíce, kdy dané rostliny kvetou), případně uvést celoročně u alergenů jako je prach, zvířata atd. Žádáme tedy o doložení aktuálních potvrzení.
  • Namátkově bude dětem měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud se u dítěte vyskytne během dne zvýšená teplota či příznaky infekčního onemocnění, bude zákonný zástupce ihned informován a je povinen si dítě vyzvednout v co nejkratší době. 
Datum vložení: 29. 8. 2021 21:26
Datum poslední aktualizace: 30. 8. 2021 16:58
Autor: Správce Webu