Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

S účinností od 1. září 2019 bude v Mateřské škole Bušín stanovena úplata za předškolní vzdělávání.

Výše úplaty pro školní rok 2019/2020 je následující:

a) celodenní docházka:        250,- Kč

b) polodenní docházka:       200,- Kč

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do pátého dne stávajícího kalendářního měsíce (tzn. za měsíc září do 5. září).

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání je zveřejněna na internetových stránkách školy https://www.zsbusin.cz/clanky/dokumenty/ a v šatně MŠ.

 

Celé náklady na uhrazení úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školkovné) mohou rodiče dostat zpět v podobě slevy na dani, kdy se o danou částku snižuje daň z příjmu a ne pouze daňový základ. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů. Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení, které vydá mateřská škola. V případě, že daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, je nutné mu potvrzení předložit do 15. února následujícího kalendářního roku. OSVČ toto potvrzení přikládají k daňovému přiznání.