Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímání dětí

Do mateřské školy se dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 1 MŠMT o předškolním vzdělávání a zákona č. 561/2004 Sb. přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let.

Zápis dětí do mateřské školy se provádí obvykle v dubnu. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Žádosti jsou posuzovány v souladu s kritérii pro přijímání dítěte do mateřské školy, která stanovuje ředitelka školy.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b)      evidenční list dítěte potvrzený pediatrem včetně potvrzení, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování, a podepsaný zákonným zástupcem

c)      přihlášku ke stravování dítěte