Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se učíme

Téma na měsíc září 2020:

Kamarádka myška Šupito

Integrovaný blok: Objevuji okolní svět

 

Téma vychází z knihy Ivy Procházkové Myši patří do nebe. Zaměřujeme se na rozvoj kamarádských vztahů, adaptaci v MŠ, poznávání prostředí, rozvoj komunikačních dovedností včetně prevence logopedických vad a prosociálního chování.

 

Vzdělávací cíle:

  • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i  jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
  • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
  • navazovat kontakty s dospělým kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
  • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
  • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
  • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování v mateřské škole, na veřejnosti; dodržovat herní pravidla
  • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
  • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno; domluvit se slovy i gesty, improvizovat
  • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
  • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

myska-v-koupelne.jpg