Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se učíme

Téma na měsíc říjen a listopad 2020:

Co se kolem děje?

Integrovaný blok: Objevuji okolní svět

TVP je zaměřen na přicházející podzim v různých prostředích a z pohledu různých povolání.

Podtémata:

• Co sklidil sadař?

• Co dělá zahradník na zahradě?

• Jak se mění les?

• Jak se chystají zvířata na zimu?

• Co připravují myslivci?

 

Konkrétní vzdělávací cíle:

 • Pojmenovat některé druhy ovoce (jablko, hruška, švestka, hroznové víno, jahody).
 • Pojmenovat některé druhy zeleniny (brambory, mrkev, hrášek, okurek, paprika).
 • Roztřídit ovoce a zeleninu.
 • Rozeznat jehličnatý strom od listnatého.
 • Porovnat množství (více x méně).
 • Porovnat velikost (větší x menší).
 • Porovnat výšku (vyšší x nižší).
 • Vyhledat stejný tvar.
 • Rytmizovat slova.
 • Určit počet slabik ve slově.
 • Vyprávět krátkou pohádku s obrazovou oporou.

 

Martin na bílém koni

Už Martin na bílém koni, 

už zase přijíždí k nám,

vesele podkůvky zvoní,

jede k nám zas bílý pán.

Posílá ho svatý Petr,

ať zimu ohlásí včas,

ze skříně vytáhnem svetr,

bude se nám hodit zas.

(hudba a slova: Jaroslava Horáčková)

 

 

Téma na měsíc září 2020:

Kamarádka myška Šupito

Integrovaný blok: Objevuji okolní svět

 

Téma vychází z knihy Ivy Procházkové Myši patří do nebe. Zaměřujeme se na rozvoj kamarádských vztahů, adaptaci v MŠ, poznávání prostředí, rozvoj komunikačních dovedností včetně prevence logopedických vad a prosociálního chování.

 

Vzdělávací cíle:

 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i  jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • navazovat kontakty s dospělým kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování v mateřské škole, na veřejnosti; dodržovat herní pravidla
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno; domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

myska-v-koupelne.jpg