Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se učíme

Téma v měsících únoru a březnu 2021:

Svět a jeho smysl

Integrovaný blok: Objevuji přírodu a učím se ji chránit

TVP vychází z knihy Ivana Klímy Jak daleko je slunce a řeší zvídavé otázky dětí. Zaměřuje se na poznávání vesmíru, jedinečnosti planety Země a podmínek života na Zemi.

 

 

Téma v měsících lednu a únoru 2021:

Co se může stát?

Integrovaný blok: Poznávám, jak chránit sebe a druhé

 

TVP je zaměřen na rozvoj prosociálního chování a uvědomění si potenciálního nebezpečí na podkladě pohádek i reálných zkušeností.

Konkrétní vzdělávací cíle:

 • Popisovat chování, které má pozitivní (sport, zdravá výživa, odpočinek) a negativní vliv na naše zdraví (návykové látky).
 • Rozlišovat nebezpečné situace, vyhýbat se jim nebo jim předcházet, být opatrný a obezřetný.
 • V případě potřeby vědět, jak si přivolat pomoc.
 • Chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti.
 • Popsat obrázek.
 • Vyprávět o prožitém zážitku.
 • Jednat v souladu se svými možnostmi i limity (znát své silné i slabé stránky).
 • Rozlišovat zvuky a tóny.
 • Rozlišovat tvary předmětů hmatem.
 • Hledat řešení (nevzdávat se) problémů, úkolů a situací.
 • Myslet kreativně, předkládat „nápady“.

Červená Karkulka

1. Šla Karkulka černým lesem, číhal na ni vlk.

2. Olizoval mlsně fousy, natahoval krk.

3. Co to neseš Karkuličko ve svém košíčku?

4. Nesu, nesu bábovičku pro svou babičku.

5. Babička mu otevřela, vlk udělal ham.

6. V tom domečku na kopečku zůstal zlý vlk sám.

7. Šel okolo pan myslivec, slyšel, jak tam spal.

8. Rozpáral mu tlusté břicho, kamení tam dal.

9. Zdravá byla Karkulička, taky babička!

10. Tím skončila milé děti naše písnička.

 

Téma v měsících listopad a prosinec 2020:

Přichází zima

Integrovaný blok: Objevuji okolní svět

TVP je zaměřen na rozvoj prosociálního chování, samostatnosti a seznámení dětí s adventními a vánočními tradicemi.

 

Konkrétní vzdělávací cíle:

 • Samostatně se postará o sebe a své osobní věci.
 • Samostatně se obleče a obuje.
 • V běžných situacích neohrožuje zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých.
 • Rozlišuje společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost…)
 • Formuluje otázky a vhodně na ně reaguje.
 • Vyjadřuje svoje emoce různými společensky přijatelnými způsoby.
 • Nabízí pomoc dětem.
 • Chová se citlivě a ohleduplně ve vztahu k živým bytostem.
 • Osvojené poznatky a dovednosti používá v nových situacích.
 • Dodržuje pravidla hry.
 • Vypráví o prožívaných tradicích.

Za pár dní

1. Za pár dní už v Betlémě se Ježíš narodí,

těšíme se, těšíme se, vzdáváme mu dík.

Vesele mu zazpíváme, tralalalalá,

zatleskáme, zadupáme, tralalalalá.

2. Za pár dní se v našem srdci Ježíš narodí,

těšíme se, těšíme se, vzdáváme mu dík.

Vesele mu zazpíváme...