Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. ročníku ZŠ

15. 3. 2021

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA ZŠ BUŠÍN

pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola

a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk, příspěvková organizace,

vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

Kritéria pro přijímání žáků nejsou stanovena, škola postupuje podle § 36, odst. 7 zák. č.561/2004 Sb.

 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy,

ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Na naší škole měl zápis v tradiční formě proběhnout 14.dubna 2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne tedy pouze formální část zápisu - podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádosti o odklad povinné školní docházky. Motivační část zápisu se uskuteční až po ukončení krizových či  mimořádných opatření.

Žádosti se budou podávat v termínu

od 12. do 21. dubna 2021.

Možné způsoby podání žádosti:

 1. do datové schránky školy 5jdk8ng;
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zsbusin@centrum.cz  (nelze jen poslat prostý email!);
 3. poštou na ZŠ a MŠ Bušín, Bušín 150, 789 62 Olšany;
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné vstupovat do školy s respirátorem  jednotlivě - v době od 8: 00 do 12:00 hod. (nejlépe po telefonické domluvě);
 5. pokud bude zaslána žádost emailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (po telefonické domluvě).

Přílohy k žádosti o přijetí

 1. Doložení rodných listů – stačí kopie (buď dálkovým způsobem nebo jako součást písemného podání.
 2. Zápisní list

Přílohy žádosti o odklad povinné školní docházky

 1. Doporučení školského poradenského zařízení
 2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud nemáte ke dni zápisu tato dvě doporučení, škola přeruší správní řízení o odkladu do doby vydání doporučení.

Veškeré požadované dokumenty jsou ke stažení zde:

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Zápisní list

nebo k vyzvednutí ve škole.

Upozornění:

 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k PŠD (povinné školní docházce) dítě, které do 31.srpna 2021 dovrší šestý rok věku.
 2. Žádost o přijetí k PŠD podává i zákonný zástupce dítěte, kterému byl pro letošní rok udělen odklad PŠD.
 3. Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa aj.) lze podat výše uvedené žádosti do 30.4.2021 všemi možnými způsoby.

 

 

Rozhodnutí o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., od 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již není automaticky zasíláno, ale je oznámeno, na naší škole:

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupních dveřích do oddělení základní školy
 •  na webových stránkách školy   www.zsbusin.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 24. dubna 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která Vám budou přidělena při podání žádosti .  O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

 

V případě dotazů pište a volejte na   zsbusin@centrum.cz  a 583 247 115.

Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy

 

V Bušíně    dne 11. 3. 2021                                                 

Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy