Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. ročníku ZŠ

3. 4. 2020

Základní škola a Mateřská škola Bušín

okres Šumperk,příspěvková organizace

Bušín 150, 789 62 Olšany

IČO: 70985481

 

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ

pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Na naší škole měl zápis v tradiční formě proběhnout 15.dubna 2020. Proběhne tedy pouze formální část zápisů, motivační část zápisů proběhne až po ukončení mimořádných opatření.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením budeme přijímat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  (případně žádosti o odklad povinné školní docházky)

v termínu 6. – 15. dubna 2020.

 

Možné způsoby podání žádosti:

1. do datové schránky školy  5jdk8ng

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

na zsbusin@centrum.cz  (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou na ZŠ a MŠ Bušín, Bušín 150, 789 62 Olšany

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné vstupovat do školy s rouškou a jednotlivě v době od 8: 00 – 12:00 hod.

5. Pokud bude zaslána žádost emailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (po telefonické domluvě).

 

Přílohy k žádosti o přijetí:

1. Doložení rodných listů – stačí kopie (buď dálkovým způsobem nebo jako součást písemného podání).

2. Zápisní list

 

Přílohy žádosti o odklad povinné školní docházky:

1. Doporučení školského poradenského zařízení

2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud nemáte ke dni zápisu tato dvě doporučení, škola přeruší správní řízení o odkladu do doby vydání doporučení.

Veškeré požadované dokumenty jsou ke stažení na stránkách školy https://www.zsbusin.cz/clanky/dokumenty/ nebo k vyzvednutí

ve škole.

 

Upozornění:

1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k PŠD (povinné školní docházce) dítě, které do 31.srpna 2020 dovrší šestý rok věku.

2. K zápisu k PŠD se dostaví i zákonný zástupce dítěte, kterému byl pro letošní rok udělen odklad PŠD.

3. Kritéria pro přijímání dětí se nemění.

4. Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa aj.) lze podat výše uvedené žádosti do 30.4.2020 všemi možnými způsoby.

 

V případě dotazů pište a volejte na   zsbusin@centrum.cz 

a 583 247 115.

Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy