Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby do školské rady

9. 10. 2018

OZNÁMENÍ O VOLBÁCH

     DO ŠKOLSKÉ RADY

Základní školy Bušín dne  17.10.2018

Přípravný výbor pro volby  členů do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Bušín  oznamuje, že volby  proběhnou dne 17.10.2018 v budově ZŠ a MŠ Bušín.  Dle volebního řádu má Školská rada ZŠ a MŠ Bušín celkem tři členy, kteří jsou jmenováni nebo voleni:

1 člena školské rady jmenuje zřizovatel

1 člena školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků

1 člena školské rady volí pedagogičtí pracovníci  školy

Byly navrženy  dvě kandidátky na členy školské rady  volené zákonnými zástupci nezletilých žáků, které s kandidaturou souhlasily:

Ing. Renata Baslerová,  Bušín 9

Mgr. Petra Hönigová, Jakubovice 102

 

Za pedagogické pracovníky byli navrženi a kandidaturu přijali:

Mgr. Jaroslav Štych, Jakubovice 147

Mgr. et Mgr. Jarmila Hovorková, Vrchlického 10, Šumperk      

                                                      

V den před konáním  voleb  nebo v den voleb si oprávněné osoby proti podpisu  na prezenční listině vyzvednou hlasovací lístky .V den voleb vhodí lístky do zapečetěné  volební urny. Za platný hlas se považuje nepřeškrtnuté jméno kandidáta na hlasovacím lístku. Lístek, který bude odevzdán se všemi nepřeškrtnutými jmény kandidátů, se považuje za neplatný.

Volební urna bude v den voleb umístěna od 6:30 do 7:00 ve třídě MŠ, od 7:00 do 18:00  ve třídě školy, kde bude právě probíhat činnost ŠD a následně třídnické schůzky.                                    

 V Bušíně dne 17.9.2018        

Za přípravný výbor    Alena Havíčková