Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plavecký výcvik

13. 11. 2018

I v  letošním školním roce  je výuka plavání povinná  pro 3. a 4. ročník, žáci těchto ročníků mají plavání zcela zdarma, to znamená veškeré náklady i dopravu. Ostatním žákům nabízíme nedotovanou výuku plavání. Zde si musí náklady provozní a režijní v částce 1 090,- Kč hradit žák, doprava je také zdarma.  Na dopravu dostáváme  dotaci, která v minulém školním roce pokryla všechny náklady a předpokládáme, že tomu tak bude i letos. Termín plavání je stanoven od  15.11. 2018 do 24.1.2019, tedy 10 lekcí vždy ve čtvrtek (přímá výuka  9:55-11:25 hod.). S ohledem na výcvik bude v uvedené době upraven rozvrh hodin.

Na plavecký výcvik budeme jezdit do Zábřehu na Moravě zvláštním autobusem společně se ZŠ Olšany.

Informace o plavecké škole a bazénu v  Zábřehu najdete na webových stránkách: http://www.psz.estranky.cz/

 

Podmínkou vrácení  50%kurzovného u zdokonalovacího plavání

- je lékařské osvědčení o souvislé nemoci, která neumožňuje žákovi žádným způsobem pokračovat v kurzu, a současně neúčast na více jak 50% lekcí. Jedná se o výjimečné případy. Potvrzení od lékaře musí být doručeno plavecké škole nejpozději na poslední výukové lekci kurzu. Doklad musí obsahovat razítko / podpis a datum vystavení dokladu. Na pozdější doručení nebude brán zřetel.

Prohlášení rodičů o způsobilosti žáka účastnit se plaveckého výcviku je závazné.  Veškerá tato potvrzení jsou vyžadována na základě výsledků prováděných kontrol ze strany pojišťoven a finančního úřadu.


Pedagogický doprovod na bazénu bude zajištěn.

Kurzovné pro zdokonalovací výcvik  budou vybírat třídní učitelé v termínu do 30. 11.2018, po domluvě možno uhradit i později      ( především v případě, že rodiče platí za více sourozenců).

 

Potřeby dítěte pro plavecký výcvik:

plavky, mýdlo , šampón ( nesmí být ve skleněných obalech), ručník, igelitový pytlík na obuv (čepice, plavecké brýle – nepovinné).

 

Žáci nebudou nosit na bazén:

prsteny, řetízky, ozdoby a předměty, které by se mohly stát zdrojem úrazu.

Vlasy musí být zabezpečeny tak, aby nepadaly ve vodě do obličeje.

 

Plavecký výcvik nahrazuje výuku tělesné výchovy. Proto prosíme rodiče o zodpovědný přístup k docházce na lekce plavání.  Ti, kteří se nebudou účastnit plaveckého výcviku, budou mít výuku tělesné výchovy ve škole.

 

Každý žák  musí odevzdat třídnímu učiteli  před výcvikem Prohlášení zákonných zástupců o zdravotní   způsobilosti dítěte -  nejpozději do čtvrtku 15. 11. 2018.