Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k provozu ZŠ Bušín od 18. listopadu 2020

14. 11. 2020

Informace k provozu Základní školy Bušín

od 18. listopadu 2020

 

1. Od 18. 11. se vrací žáci I. třídy (spojený 1. a 3. ročník) do školy k prezenční výuce. Budou se vyučovat podle upraveného rozvrhu.

2. V rámci hudební výchovy se nebude zpívat, ale žáci se budou vzdělávat v hudební teorii, poslouchat ukázky hudebních děl a zkoušet rytmické doprovody písní. V rámci tělesné výchovy budou především chodit na vycházky nebo v případě nepříznivého počasí je čekají náhradní výukové činnosti.

3. Školní družina bude v provozu denně v rozsahu: ranní provoz 7:00-7:45 a odpolední provoz od ukončení vyučování do 16 hodin.

4. Při vyučování, pohybu v prostorách školy a při činnosti školní družiny musí mít žáci i zaměstnanci školy roušku (zakryty ústa a nos).

5. Školní jídelna bude v provozu, zákonní zástupci žáků mohou svým dětem přihlásit obědy. Stejně tak připomínáme, že obědy za dotované ceny mohou odebírat i žáci, kteří jsou nadále na distanční výuce.

6. Pokud se žák prezenční výuky nezúčastní (nebude chodit do školy), musí jej zákonný zástupce řádně omluvit (viz Školní řád). Žákům I. třídy (1. a 3. ročník) se distanční vzdělávání od 18. 11. neposkytuje.

7. Žáci 5. ročníku pokračují v distančním vzdělávání. Připomínáme, že distanční vzdělávání je povinné a při neúčasti na výuce se musí omlouvat.

 

 

V Bušíně dne 13. 11. 2020

Mgr. Jaroslava Kubíčková