Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k provozu Základní školy Bušín od 4. ledna 2021

8. 1. 2021

Informace k provozu Základní školy Bušín od 4.1.2021

 

  1. Na základě krizového opatření Vlády České republiky  ze dne 23.12.2020 se omezuje přítomnost žáků na základních školách. Provoz se vrací na úroveň, která platila od 18.11.2020. Zatím toto opatření platí do 10.1.2021.
  2. Ve škole se budou vyučovat u nás  žáci  I. třídy ( spojený 1. a 3. ročník)  podle upraveného rozvrhu .
  3. Pokud se žák prezenční výuky nezúčastní (nebude chodit do školy), musí jej zákonný zástupce řádně omluvit (viz Školní řád). Žákům I. třídy( 1. a 3. ročník)se distanční vzdělávání  neposkytuje.
  4. Žáci 5.ročníku  se vrací k distančnímu vzdělávání. Připomínáme, že distanční vzdělávání je povinné a při neúčasti na výuce se musí omlouvat.
  5. V rámci hudební výchovy se  nadále nebude zpívat, ale žáci se budou vzdělávat v hudební teorii, poslouchat ukázky hudebních děl a zkoušet rytmické doprovody písní. V rámci tělesné výchovy pokračují především  vycházky nebo v případě nepříznivého počasí  náhradní výukové činnosti.
  6. Školní družina  bude v provozu denně v rozsahu: ranní provoz 7:00-7:45( středa do 8:45) a odpolední provoz od ukončení vyučování do 16 hodin.
  7. Při vyučování, pohybu v prostorách školy a při činnosti školní družiny musí mít žáci i zaměstnanci školy roušku (zakryty ústa a nos).
  8. Školní jídelna zajišťuje obědy , zákonní zástupci žáků mohou svým dětem přihlásit obědy. Stejně tak připomínáme, že obědy za dotované ceny  mohou odebírat  i žáci, kteří jsou nadále na distanční výuce.

 

 

 

V Bušíně dne 29.12.2020

Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy