Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021

9. 4. 2021
Od pondělí 12. dubna 2021 se mohou účastnit prezenční výuky
v mateřských školách:
 1. děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (tj. předškoláci, kterým bylo k 31. 8. 2020 pět let)
 2. děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Zároveň nesmí mít dítě, které bude mateřskou školu navštěvovat, žádné příznaky, které se vyskytují při onemocnění covid-19. Toto musí rodič každý den potvrdit v MŠ.
 
Podmínkou přítomnosti dítěte v mateřské škole je pravidelné testování neinvazivními Ag testy, a to vždy v pondělí a čtvrtek.
Od 3. května 2021 se preventivní antigenní test nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
 
V případě, že dítě daný den nebude v MŠ, bude testováno první den jeho přítomnosti, následně pokračuje s ostatními dětmi v běžném harmonogramu. Testování bude probíhat v šatně MŠ s pomocí zákonného zástupce, který dítě do MŠ přivede.
Testuje se výtěrem z nosu do hloubky 2 - 2,5 cm z obou nosních dírek. Výsledek testu je pak cca za 15 min.
 
Testování se neprovádí u osob:
 • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19;
 • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 
Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování. Důsledkem je pak ale nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu odmítnutí testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, avšak nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.
K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 
Osoba doprovázející dítě do MŠ je povinna nosit respirátor a při testování dostane k dispozici jednorázové rukavice.
Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
 
Konkrétní informace k testování
Testovat budeme neinvazivními antigenními testy Singclean.
Zde je ke zhlédnutí instruktážní video: 
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=150shttps://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=150s
Co se děje, pokud bude některé dítě pozitivní, je přehledně rozkresleno na: 
 
Další podrobné informace k problematice testování jsou dostupné na https://testovani.edu.cz/, pro Vás zejména tato sekce:
 
Podrobné informace k otevření škol od 12. dubna jsou uvedeny na stránkách MŠMT
 
Informace ke školnému:
Po celou dobu, kdy je dětem přístup do MŠ znemožněn vládním nařízením, nebude školné vybíráno.
Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, školné neplatí.